Podpolianske múzeum v Detve

Múzeum celoročne ponúka návštevníkom všetkých vekových kategórií výstavné a prezentačné podujatia: kultúrno-výchovné aktivity (odborné prednášky s lektormi, semináre, besedy, prezentácie a pod.) Zaujímavé sú tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru a aktivity podľa aktuálnych požiadaviek rôznych inštitúcií i širokej verejnosti.

V priestoroch múzea je sprístupnená stála expozícia Ovce moje ovce…Valaská kultúra na Podpoľaní a dve stále výstavy: Detva v kontexte Vígľašského panstva Z Detvy na more…J. J. Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán. Priebežne múzeum počas roka realizuje a sprístupňuje krátkodobé výstavy s prepojením na región Podpoľania – Háčkované s láskou; Tradičné kožuchy a kožušníci; Modrotlač.

Návštevné hodiny (Celoročne):

  • Pondelok – piatok : 8.00 –16.00 hod.
  • Sobota – nedeľa, štátne sviatky : zatvorené (okrem vopred ohlásených návštev)                                

Hromadné i individuálne návštevy  v múzeu sú možné aj mimo otváracích hodín vrátane víkendov po dohovore na uvedených kontaktoch. Nahlásiť návštevu je potrebné minimálne 2 dni vopred, aby bolo možné zabezpečiť pracovníka na lektorský výklad.

 

 Nám. SNP 1, 962 12 Detva

0918 167 711

  muzeum@kcdetva.sk

Vedúca múzea: PaedDr. Renata Babicová

 

Hriňovská drevenica prof. Štefana Nosáľa

Hriňovská drevenica, v ktorej je zriadená expozícia tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania a pamätná izba prof. Štefana Nosáľa, je jedným z posledných príkladov tradičnej architektúry zachovalej priamo v centre mesta. Trojpriestorová drevenica vyniká pôsobivým estetickým prevedením verandy – gánku, ktorý je tvorený ručne vypaľovanými latkami, kde si návštevníci môžu posedieť a oddýchnuť na drevených laviciach.

Pamätná izba prof. Štefana Nosáľa ponúka návštevníkom komplexný obraz o jeho živote. Venuje sa detstvu, vzdelaniu, pôsobeniu v tanečnej skupine Odzemkári, v súbore Lúčnica, publikáciám, oblasti hudby, filmu a ďalším témam. Hriňovská drevenica je zároveň inštitúciou, ktorá sa venuje regionálnej výchove pre základné a umelecké školy, miestne združenia a folklórne súbory.

Pre návštevníkov sa organizujú aj rôzne remeselné dielne, pre ktoré je vyčlenená jedna z miestností drevenice. Ich cieľom je oživiť a odovzdať zručnosť zanikajúcich remesiel, ako napríklad ľudové šperkárstvo, výroba ľudových hudobných nástrojov, vyšívanie krivou ihlou, výroba fujary, rezbárstvo a iné.

Hriňová 714, 962 05 Hriňová

0918 877 561

Galéria Jána Kulicha

Galéria Jána Kulicha sa nachádza v obci Zvolenská Slatina a návštevníkom prezentuje diela sochára – národného umelca prof. Jána Kulicha. Diela sa prezentujú v jednotlivých tematických okruhoch, ktorým sa celý život venoval: osobnosti a symboly ľudových tradícií; historické a dejinné udalosti; rodina a priatelia; hudobné motívy; osobnosti národnej kultúry.

Otvorené: štvrtok až nedeľa 10:00 – 18:00 hod. od mája do októbra

  Ul. Terézie Vansovej 2, 962 01 Zvolenská Slatina

  0948 366 260

  galeriajanakulicha@gmail.com

www.galeriajanakulicha.sk

Podpolianske múzeum

Hriňovská drevenica prof. Štefana Nosáľa

Galéria Jána Kulicha