»

Poľana je krajinný celok Slovenského stredohoria. Má charakter mohutného kruhovitého masívu, keďže ide o silne erodovaný stratovulkán. Od roku 1981 chránená krajinná oblasť.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Watterfall Bystro”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.