Kaplnky na Podpoľaní 

Vedeli ste, že Podpoľanie je unikátne osobitou formou sakrálnych stavieb? Laznícke usadlosti sú roztrúsené na samotách a ďaleko od centra mesta. Vrchári mali do kostola priďaleko, preto si priamo na lazoch začali vytvárať pietne miesta – kaplnky. Z hľadiska architektúry sú to väčšinou jednoduché malé stavby, ktoré vznikali na miestach, kde sa ľudia chceli poďakovať Bohu za pomoc či ochranu rodiny. Mnohé z nich nesú názov po rodinách, ktoré ich postavili a starali sa o ich udržanie alebo podľa lokality, kde sa nachádzajú. Kaplnky patria k najlepšie zachovalým architektonickým pamiatkam na Podpoľaní.
V súčasnosti sú kaplnky na Podpoľaní lákadlom pre turistov, nachádzajú sa na vyvýšených miestach s výnimočným výhľadom na okolité lazy. Naďalej sú využívané, pričom sa každoročne pri nich konajú v rámci kalendárneho cyklu bohoslužby. 

Hriňová

Kaplnka u Šuľkov
Kaplnka u Blchov
Kaplnka u Cipkárov
Kaplnka v Snohách

 

Detva

Kaplnka na Kalvárii v Detve
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

 

Podkriváň

Kôrová kaplnka

Návštevníkov láka jej výnimočný vzhľad, nakoľko je pokrytá jedľovou kôrou zvnútra i zvonka. Nachádza sa v katastri obce Podkriváň – časť Horná Bzová. Drevená kaplnka pochádza z roku 1910 a je zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie. Právom možno povedať, že patrí k najcennejším kultúrnym pozoruhodnostiam Podpoľania, nakoľko je raritou medzi drevenými stavbami. 

Látky

Kaplnka Najsvätejšieho srdca Ježišovho

 

Detvianska Huta

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie