Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi

Klasicistický kostol sa nachádza v Starej Detve a pochádza zo začiatku 19. storočia. Zaujímavosťou je, že kostol má pôdorys v tvare kríža. Bol vybudovaný na mieste pôvodného renesančného kostola zo 17. storočia, z ktorého je ponechaná veža, ktorú nadstavali. Vo vnútorných priestoroch sú obrazy Krížovej cesty pochádzajúce z konca 19. storočia. Z tohto obdobia sú aj bohostánky na troch oltárnych stoloch. Klasicistická kazateľnica je zo začiatku 19. storočia. Na vonkajšej stene kostola je umiestnená pamätná tabuľa venovaná národnému dejateľovi, historikovi, etnografovi, katolíckemu kňazovi Karolovi Antonovi Medveckému, autorovi monografie Detva.

Kostol sv. Petra a Pavla v Hriňovej

 

Rímsko-katolícky kostol sa nachádza v centre mesta Hriňová a je dielom moderného staviteľstva, ktoré zladilo prvky gotiky s architektonickými možnosťami železobetónu. Počiatky realizácie stavby siahajú do 30. rokov 20. storočia. Kostol patrí k významným dominantám mesta, pričom je zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

 

Kostol Panny Márie Fatimskej

Rímsko-katolícky kostol sa nachádza v miestnej časti Hriňovej na Raticovom vrchu. Je vyhľadávaným miestom pre návštevníkov, nakoľko je situovaný v krásnom prostredí hriňovských lazov a vyniká nádhernými scenériami na okolitú krajinu. Kostol dostali do správy bratia kapucíni v roku 1996, ktorí si vedľa neho postavili kláštor. Typickou aktivitou kláštora je organizovanie tzv. fatimských pútí vždy na 1. sobotu v mesiaci. Taktiež sa tam organizujú Muziky pod Poľanou a Dožinkové slávnosti.